مقایسه تصاویرقبل و بعداز عمل تعدادی از بیماران دکتر عباسی که به ما اجازه استفاده از تصاویر را داده اند.

توجه داشته باشید که دسته بندی فرم بینی بعد از عمل به طبیعی،نیمه فانتزی و فانتزی سلیقه ای است و ممکن است نظرات در این زمینه متفاوت باشد

نمونه هایی از بینی طبیعی

مطابق با معیار های کلاسیک زیبایی شناختی

نمونه هایی از بینی نيمه فانتزي

قوس ملایم پشت بینی و زاویه لب و بینی حد اکثر زاویه ای که طبیعی به حساب می آید

نمونه هایی از بینی فانتزي

تراش حد اکثری درغضروف و استخوان بینی،زاویه حداکثری طبیعی بین لب و بینی

نمونه هایی از بینی گوشتی

جراحی در این نوع بینی ها نیازمند استفاده از تکنیک های پیچیده تر است و حصول نتیجه ممکن است نسبی باشد

نمونه هايي از جراحی بینی ثانویه

***در افرادی که قبلا توسط همکاران جراحی شدند و از نتیجه جراحی راضی نیستند